ճݻ ٳϳ ٳ ϻ볷 ݻ: ճݻ ݻ ݹ۳ ϳ۳ϳ ݳٳ : ˳ ݹ ϳ. ݳϳ 񵳷 : ۳ ݳ ٻ ճ: : ͻ, ˻ ݻ ѳ ʳ ϵݳ ٻ ݳ ճ: ± ٳݳ ݳ, ճ ѳ г۳ г۳ ﻽ : DZ ݳ, ۹ ѳݻ ˳ ߳ ߳ ` ﳹ ﳹ : DZ ٳݳ, ѻ ճ ߻ "ݷѻ ճ" Ý ӳ: ݳ ۹ ػ ߻ , áñÇ` 1948 . ݳ ϳ ϻ : 1947 . 23- . ۹ ٻ ճ ݹ۳ , Żݻ ۳` ϳ ݳ:

 

1953 . о- ݳ۳ ѻ ϳ ߳` ۹ ѳٳûݳϳ ߳ݳ۳ ݳϳ ӻݳݻ, ӳ ¹dz ճ: ݻ , ٻ ѻ ٳ : , ٻͳ, : ٻ ճ 35 ѳ ݳ: γ ݳϳ, ٻ , ٻ ϳ, ٻ ¹åñáó, ٳϳ﻽, Ñ : 2001Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 21-ÇÝ ù³Õ³ùÝ áõÝ»ó³í »ñϳñ ëå³ëí³Í Çñ Ñá·»õáñ ûç³ËÁ` êáõñµ ²Ù»Ý³÷ñÏÇ㠻ϻջóÇÝ: ø³Õ³ùÝ áõÝÇ ߳ ϻ, ó,߻ ߳, ݹ, ٳdzϳ ϳ: ø³Õ³ùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ »ñÏáõ Ñ»éáõëï³³ÉÇù, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÁ: êï»ÕÍí»É ¿ ѳݷëïÇ ·áïÇ` ýáõïµáÉÇ ٳ񽳹: Õϳ óճٳÇó ÝÇó: - ݳۻ` ճ ѳٳÛݳå³ïÏ»ñÁ ݻϳ۳ ճ ٵϳ۳ٵ:

ز | غ | | غ ڲ | ܲ | غ в